ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на „Буров”  ЕООД, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за конфиденциалност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за конфиденциалност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

„Буров”  ЕООД, e българско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: ЕИК:BG831448187 и адрес за кореспонденция: град София, ул.” Дамян Груев” №13., тел. +359 2 8519202, e-mail: bouroff@abv.bg 
За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате със служителя на „Буров”  ЕООД, отговарящ за защитата на личните данни по електронна поща с адрес bouroff@abv.bg  

„Буров”  ЕООД се старае да осигури сигурност и поверителност при запазване на вашите данни, предоставяни при и по повод използване на услугите на сайта. „Буров”  ЕООД Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате www.bouroff.com, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на www.bouroff.com посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на www.bouroff.com, клиентите и потребителите се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица. Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате. При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

„Буров”  ЕООД си запазва правото да откаже на всеки потребител достъп до www.bouroff.com, да закрие акаунт или да анулира поръчка/ки, включително потвърдена/ни поръчка/ки.

Също така, достъпът в www.bouroff.com може да бъде временно спрян, или ограничен, с цел поддръжка на www.bouroff.com, или въвеждане на нови дейности или услуги.

„Буров”  ЕООД ще положи всички усилия да осигури достъп до www.bouroff.com без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на интернет, непрекъснатия достъп, липсата на грешки не може да бъде гарантирана.


Кои категории лични данни обработваме ние?

Във връзка с предоставянето на определени услуги, „Буров”  ЕООД изисква от потребителите да предоставят точно определена информация като име, адрес за доставка, и-мейл адрес, възраст, телефонен номер, с цел да се удостовери автентичността на потребителите и да се изпращат уведомления, свързани с услуги на „Буров”  ЕООД, изискващи регистрация. Ние можем да използваме предоставен от Вас и-мейл адрес, за да изпратим актуални бюлетини или новини, свързани с услугите, които предлагаме.

„Буров”  ЕООД използва разумни мерки за защита на всякаква информация, предоставяна от потребителите на сайта, която се съхранява в нашата база данни, и ние предоставяме достъп до такава информация само на онези наши служители, които се нуждаят от нея при изпълнение на техните работни функции. Потребителските акаунти в „Буров”  ЕООД са обезпечени с пароли. „Буров”  ЕООД гарантира, че информацията в потребителските акаунти е поверителна. Моля, обърнете внимание, че ние не можем да гарантираме сигурността на информацията при неразрешено влизане или използване, и други фактори, които могат да изложат на риск сигурността на информацията по всяко време.

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт и в мобилното приложение можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. „Буров”  ЕООД ще третира информацията, относно лични данни на всички потребители, като поверителна, в строго съответствие със законодателството на Европейския съюз, регламентиращо защита на личните данни.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

  1. Предоставяне на услуги на „Буров”  ЕООД във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

- създаване и управление на профил в платформата на ФД;

- обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

- разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

- връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;

- възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

- оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на „Буров”  ЕООД;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ФД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

  1. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при пазаруването онлайн. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

  1. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Количка“ или „Акаунт/Любими“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта и мобилното приложение. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

- промените настройките в клиентския профил;

- използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас или като

-се свържете с „Буров”  ЕООД, използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

  1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

- мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на „Буров”  ЕООД срещу кибератаки;

- мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

- мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт във ФД. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

- дружества от групата от дружества, към които принадлежи „Буров”  ЕООД;

- доставчици на куриерски услуги;

- доставчици на платежни/ банкови услуги;

- доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;

- доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;

- застрахователни компании;

- доставчици на ИТ услуги;

- други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и конфиденциалността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

С цел да осигурим сигурността на Вашите плащания, ние работим със системата за сигурност Secure Socket Layer технология (SSL). Това означава, че когато се осъществи поръчка на www.bouroff.com, цялата информация се криптира. За да се гарантира, че Вашата кредитна или дебитна карта не се използва без Вашето съгласие, ние ще валидираме име, адрес и друга лична информация, предоставена от Вас по време на процеса по дадена поръчка, срещу съответните бази данни на трети страни. С приемането на тези Общи условия, Вие се съгласявате с тези проверки.

Към кои държави предаваме вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в България.

При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

С цел да осигурим сигурността на Вашите плащания, ние работим със системата за сигурност Secure Socket Layer технология (SSL). Това означава, че когато се осъществи поръчка на www.bouroff.com, цялата информация се криптира. За да се гарантира, че Вашата кредитна или дебитна карта не се използва без Вашето съгласие, ние ще валидираме име, адрес и друга лична информация, предоставена от Вас по време на процеса по дадена поръчка, срещу съответните бази данни на трети страни. С приемането на тези Общи условия, Вие се съгласявате с тези проверки.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Каква е нашата политика за конфиденциалност?

„Буров”  ЕООД разбира важността на конфиденциалността, на Вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните, на всички потребители и гарантираме, че вашите лични данните са защитени.

Препоръките на „Буров”  ЕООД:

Пазете паролата си!

Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;

Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;

Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да сизключите компютъра;

Често сменяйте паролата;

Не разгласявайте лична информация!

„Буров”  ЕООД няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на www.bouroff.com или номера на кредитната си карта. „Буров”  ЕООД няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към „Буров”  ЕООД.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама):

Автентичните e-mail-и на „Буров”  ЕООД са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@bouroff.com”

Не са автентични и-мейли от „Буров”  ЕООД, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от www.bouroff.com

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата „Буров”  ЕООД,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от „Буров”  ЕООД.

Повече за предпазването на лични данни:

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в www.bouroff.com, ще бъде обработена от „Буров”  ЕООД, със седалище в Република България, град София, ул.” Дамян Груев” №13.

„Буров”  ЕООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от клиетнти/потребители, се използва от „Буров”  ЕООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с клиетнтите/потребителите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, клиетнти/потребители използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на www.bouroff.com, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за www.bouroff.com.

„Буров”  ЕООД запазва всякаква информация, поставена на www.bouroff.com или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ. Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в „Буров”  ЕООД, за търсене на продукти в www.bouroff.com, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в www.bouroff.com или тогава, когато общувате със служители на „Буров”  ЕООД.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер, или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, фамилия, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от „Буров”  ЕООД, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори. Също така, „Буров”  ЕООД може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на www.bouroff.com за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите www.bouroff.com и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където „Буров”  ЕООД публикува реклами, съдържание или анализи,„Буров”  ЕООД може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт във „Буров”  ЕООД. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Достъп

Можете да ни помолите:

- да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;

- да предоставим копие от тези данни;

- да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.

Поправяне

- Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

- Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни

Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или

- Вие сте оттеглили Вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или

- упражнявате законно право на възражение; или

- те са били незаконно обработвани; или

- е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

- за да се изпълни законово задължение; или

- за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си във ФД и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от ФД, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и „Буров”  ЕООД няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила във ФД с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни

Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

- тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или

- обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или

- те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или

- Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

- ако имаме Вашето съгласие; или

- за да се установи, упражни или защити правна претенция; или

- за да се защитят правата на ФД или на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост на данните

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

- обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и

- обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение

Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

- поражда правни последици за Вас; или

- Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

- ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;

- е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или

- се базира на Вашето изрично съгласие.

Жалби

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на „Буров”  ЕООД по всяко време като информация за това може да намерите в страницата Контакти на сайта или като кликнете тук.