Магазини

Адрес София

1606, ул. Дамян Груев, 13

тел. : 0897-938-701;
02/ 851 92 02
e-mail: bouroff@abv.bg

Адрес Варна

ул. Драган Цанков, №5,
тел: 052604397


бул. 8ми Приморски полк, №97,
тел: 052657800

бул. Цар Освободител/Любен Каравелов, №19,
тел: 052601371

лице за контакти: Красимира Алексиева

Адрес Плевен

ул. Иван Вазов, №27
тел: 064/807672


ул. Сан Стефано, №24
тел: 064/821151

Електронна поща

bouroff@abv.bg

Връзка с нас