Лични данни

Уведомление за защита на личните данни на уебсайта bouroff.com

 

По какъв начин събираме или получаваме лични данни от Вас, когато посещавате Уебсайта

bouroff.com  събира лични данни от Вас, когато използвате Уебсайта, по различни начини.

Можете да изберете да предоставите Вашите лични данни и друга информация по различни канали за комуникация, предоставени в раздела „Контакт“ на уебсайта, като например адрес на електронна поща на Amway, телефони или онлайн формуляри.

В случаите, когато Ви молим да ни предоставите личните Ви данни, ние ще посочим дали предоставянето на лични данни е задължително, или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване и/или улесняване на договор, както и дали сте длъжни да предоставите личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

По какъв начин събираме или получаваме лични данни от Вас, когато се регистрирате като Клиент

bouroff.com  събира и получава лични данни от своите Клиенти по различни начини.

Събираме лични данни от Вас, когато се регистрирате като Клиент на нашите уебсайтове. Можете да изберете да предоставите Вашите лични данни и друга информация по различни канали за комуникация, предоставени в раздела „Контакти“ на нашите уебсайтове, като например адрес на електронна поща на bouroff.com , телефони или онлайн формуляри.

Видовете лични данни, които събираме от Клиентите

Ако се регистрирате като Клиент директно в  bouroff.com , събираме от Вас следните лични данни:

 • Информация за връзка (например име, пощенски адрес или електронна поща, факс и телефон);
 • Данни за вписване, включително потребителско име, Connect ID и парола; и
 • Предпочитания за продукти, потребителски навици, хронология на покупките и отношение към разходите, и
 • Предпочитания за комуникация.

В допълнение, когато се свързвате с нас чрез различни канали за комуникация, събираме Вашите координати за връзка, като например име, електронна поща, адрес, телефон и/или факс. Можете също да предоставите доброволно други данни за себе си във връзка с Вашите запитвания или коментари. Насърчаваме Ви обаче да не предоставяте повече лични данни, отколкото е необходимо, за да можем да реагираме правилно на Вашите запитвания или коментари.

Други видове лични данни можем да събираме само при изключителни обстоятелства. Ако е необходимо да обработваме други видове Ваши лични данни, ще се погрижим да Ви информираме за обработката на Вашите лични данни и да има правно основание за нея (например Вашето съгласие).

По какъв начин обработваме личните данни, които събираме от Клиентите

Обработваме Вашите лични данни само доколкото е необходимо,  за да изпълняваме договора ни с Вас или да предприемаме действия по Ваша молба, преди да сме сключили договор;  за да спазваме нашите правни задължения; или  за целите на нашите законни интереси, включително експлоатация, оценка и подобряване на нашите услуги; предпазване и защита на нас и други срещу измами, неправомерни сделки, искове и други отговорности; и за да гарантираме съответствие с фирмените политики и стандартите за сектора. Съгласно изискванията на законодателството ние сме балансирали внимателно нашите законни бизнес интереси с Вашето право на защита на личните данни.  

По-специално ние обработваме личните данни, които получаваме от Вас, за да:

 • Управляваме регистрацията Ви като Клиент;
 • Създаваме и управляваме Вашия онлайн акаунт;
 • Отговаряме на Вашите коментари или запитвания
 • Обработваме Вашите поръчки за продукти ;
 • Комуникираме с Вас;

По какъв начин защитаваме личните данни 

 • Поддържаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, предназначени за защита на обработваните от на лични данни срещу неволно, незаконно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. 

 

Срок на съхранение на личните данни

 • Съхраняваме личните данни само толкова, колкото е необходимо, за да се изпълнят целите, за които събираме данните , освен ако законодателството не изисква друго. Свържете се с нас на посочените по-долу координати за връзка, ако имате въпроси, свързани с нашите практики за съхранение на данни.  

Актуализации на Уведомление за защита на личните данни на уебсайта

 • bouroff.com  си запазва правото да променя това Уведомление за защита на личните данни на уебсайта по всяко време. Ако променим това Уведомление за защита на личните данни на уебсайта, ще актуализираме датата на влизане в сила и тези промени ще влязат в сила след публикуването им. Приканваме Ви да преглеждате редовно Уведомлението за защита на личните данни на уебсайта. 

Вашите права

 • Вашите права съгласно действащото законодателство могат да включват достъп до Вашите лични данни, които обработваме, правото на корекция или на заличаване, правото на ограничаване на обработката на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на данните. В случаите, когато сме получили Вашето съгласие за обработване на личните данни, имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Това няма да засегне законосъобразността на обработката, извършена въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето. За да упражнявате тези права, трябва да отправите писмено искане на посочените по-долу координати за връзка. Ако не сте доволни от начина, по който разглеждаме заявлението Ви, можете да подадете жалба до надзорен орган.
 • Имате също правото да възразите, по всяко време, срещу обработката на Вашите лични данни, която се основава на законните интереси на bouroff.com. Когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, имате право да се противопоставите по всяко време на такава обработка, включително за целите на профилирането, доколкото тя е свързана с директния маркетинг. Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, ние няма да обработваме личните Ви данни за такива цели.

Как да се свържете с нас

 • Ако имате коментари или запитвания относно това Уведомление за защита на личните данни на уебсайта, ако искате да актуализирате информацията, с която разполагаме за Вас, или за да упражните правата си, можете да се свържете чрез формуляра за контакти или с писмо до:  „Буров” – ЕООД, гр. София, ул. Дамян Груев №13 тел: 02 851 92 02