Телесно тегло

Телесно тегло - Колко е нормалното телесно тегло? В различни общества и по различни времена е имало различни представи за красивото тяло. За целите на медицината, обаче, идеално е това телесно тегло, с което се живее най-дълго.Затлъстяването скъсява живота. Хората с изразено наднормено тегло, нерядко биват социално дискриминирани. Здравословното отслабване намалява всички тези рискове. Хранителните добавки от тази категория допринася за поддържането на нормален матаболизъм на макро хранителните вещества. Спомагат за регулиране и поддържане на телесното тегло и са подходящи за включване в програми свързани с контрол на телесното тегло.